JAM CSOPORT

Zeneterápiás önismereti csoport hangulati zavarokkal, átmeneti vagy krónikus stresszel, szorongással élő gyerekeknek (7-12 éves).

A csoportba várjuk azokat a gyerekeket is, akik hosszabb kórházi (vagy külföldi) tartózkodást, érzelmi vagy fizikai traumát követő rehabilitáció és visszailleszkedés folyamatában igénylik az elfogadó és biztonságos kortárs csoport támogatását. A csoportban egyszerű ritmus- és zörej hangszerek és egyéb hangkeltő eszközök segítségével improvizálunk. A közös zenén keresztül foglalkozunk a megjelenő érzelmekkel, tapasztalatokkal. A részvételhez, az egyszerű hangszerek megszólaltatásához előzetes zenetanulás nem szükséges.

Vezeti: Kovács Petra komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta
Maximális csoportlétszám: 4-8 fő
Alkalom díja: 5000 Ft

KIDOBOLÓ CSOPORT (Önsimereti)

Közösségi dobolás beilleszkedési -, tanulási – és magatartási nehézséggel küzdő, hiperaktív, figyelemzavaros kiskamaszok részére (7-12 éves).

A csoport célja a felszabadult dobolás, az örömzenélés, a stresszoldás. A dobkör fejleszti a koncentrációt, a koordinációt, önkontrollt, segít rátalálni a belső ritmusra. A dobolás segít a pillanatnyi belső ritmus megtalálásában, tudatosításában és fejleszti a mentalizáció-, az összehangolódás- és az asszertivitás képességét. A dobkör segít megtapasztalni a zene közösségfejlesztő erejét, kapcsolatot és együttműködést teremt a csoport tagjai között, oldja a felgyülemlett feszültséget. A részvételhez előzetes zenetanulás nem szükséges.

Vezeti: Kovács Petra zeneterapeuta, komplex művészetterapeuta
Maximális csoportlétszám: 4-8 fő
Alkalom díja: 5000 Ft

SÍPPAL DOBBAL CSOPORT

Zeneterápiás csoport 6-10 éves, Aspergeres, enyhén és közepesen érintett, beszélő gyerekeket várunk.

Autizmus specifikus, szociális készségfejlesztő zeneterápiás csoport kisiskolásoknak. A gyerekek saját képességeit, érdeklődését, érzékenységét játékainkba beépítve segítjük a beilleszkedést a csoportba. A zenén keresztül próbára tesszük rugalmasságunkat, gyakoroljuk a kezdeményezést, a bátorítjuk az önkifejezést, a kreativitást, a társakkal való együttműködést és kommunikációt. A zenével segítjük a gyerekeket önmaguk és társaik érzékelésében. A részvételhez előzetes zenetanulás nem szükséges.

A heti csoportfoglalkozásokon való részvétel feltétele a szülőkonzultáción való részvétel és minimum két egyéni zeneterápiás foglalkozás a gyermekkel, aminek célja a csoportra való felkészülés.

Vezeti: Kovács Petra zeneterapeuta, komplex művészetterapeuta
Csoportlétszám: 3-6 fő
Alkalom díja: 5000 FT

HANGOLÓ

Zeneterápiás önismereti csoport gyermekágyi depresszióval érintett édesanyáknak.

Zeneterápiás eszközökkel kísérjük és támogatjuk az érintett édesanyákat és babáiukat. A hangok segítségéveltámogatjuk az érzelmek kifejeződését, a baba-mama közti kommunikációt, a kötődő anya-csecsemőkapcsolatot. A sorstárs csoport megtartó és elfogadó légköre csökkenti a stresszt, megkönnyíti az önelfogadást és a depressziós epizódból való felépülést. A részvételhez előzetes zenetanulás nem szükséges.

Vezeti: Kovács Petra, komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta
Csoportlétszám: 3-8 fő
Alkalom díja: 5000 Ft

KINCSES SZIGET

képzőművészet-terápiás csoport 10-14 éves gyermekeknek

A Pro Juventa Alapítvány által támogatott képzőművészet-terápiás csoport. Bekerülés módja a ’Ki jön az én házamba?’programon keresztül.

Programunk fő célkitűzése, hogy a gyermekpszichiátrián kezelt gyerekeknek hosszú távú művészetterápiás segítséget nyújtsunk. Ehhez egy jól működő és szakmailag elismert közösséghez csatlakoztunk, MRE Bethesda Gyermekkórház Pszichoszomatikus részlegével szoros együttműködésben keressük meg és kínáljuk fel a legoptimálisabb terápiás formákat azon gyermekek számára, akiknek az állami egészségügy már nem tud további segítséget nyújtani. Mindezt a MRE Bethesda Gyermekkórház Pszichoszomatikus részlegének osztályvezetőjével minden ponton előre egyeztettük, és megbeszéltük, hogy a gyerekek csoportba kerülése folyamatosan biztosított legyen.

Célcsoportunk a pszichoszomatikus betegek, valamint hangulatzavarokkal, személyiség- fejlődési elakadásokkal, magatartás zavarral küzdők, egyéb szorongásos zavarokban szenvedő gyermekek, akik éppen elhagyták a gyermekpszichiátriai osztályt és állapotuk stabilizálásához elengedhetetlenül szükséges egy megtartó, hosszú távú terápia.

Ha a csoport felállás megengedi, hasonló indikációval befogadhatunk máshonnan is gyerekeket.

Vezeti: Komáromi Erzsébet Katalin művészetterapeuta, pszichopedagógus, iparművész
Maximális csoportlétszám: 6-8 fő

VARÁZSDOBOZ

képzőművészet-terápiás csoport 9-11 éves gyermekeknek

Kisiskolás korú gyerekekkel fogjuk heti rendszerességgel kinyitni a varázsdobozt, mely számos titkot, mesét és kincset rejt. Csoportunkban olyan 6-8, hasonló életkorú gyermek vesz részt. akik számára fontos, hogy önmagukról tapasztalatokat gyűjtsenek, tanulják az együttműködést társaikkal és a felnőttekkel, valamint elfogadást tapasztaljanak meg egy egyedülálló közegben. Az alkalmak során a mesék és az alkotás birodalmában fogunk mozogni. A csoport célja az érzelmi intelligencia és a társas kapcsolatok fejlesztése, melyben a sok mese és kreatív képzőművészeti alkotás, illetve zenei improvizáció lesz a segítségünkre. A csoport során időnként szülőkonzultációkat is tartunk a visszajelzés és az esetleges változások nyomon követésére.
Zárt csoportunkban kisiskolás gyermekeket várunk.

A heti csoportfoglalkozásokon való részvétel feltétele az előzetes szülőkonzultáció.
Vezetik: Erőss Rebeka klinikai szakpszichológus, Komáromi Erzsébet Katalin művészetterapeuta, iparművész
Maximális csoportlétszám: 6-8 fő
Alkalom díja: 6000Ft

KERTECSKÉMBEN KISMACSKA

komplex művészetterápiás csoport óvodás gyermekeknek

Olyan 6-7 éves óvodásokat várunk a csoportba, akiknek nehezen megy a szülőktől való elválás, az óvodai közösségbe való beilleszkedés, nehezen találnak barátokat és gyakran az agressziót választják a kapcsolatteremtéshez. Olyan gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek beszédfejlődési problémáik vannak, szorongással küzdenek és a teljes szobatisztaság még nem alakult ki.

A csoporton a gyógyító meseterápia, a zenei improvizáció és a komplex művészetterápia eszközeivel dolgozunk 15 héten át. Különböző mesekarakterek segítségével a fantázia birodalmában ismerkedünk meg a gyermekeket mélyen foglalkoztató gondolatokkal, érzésekkel. Fő célunk a szorongásoldás, megküzdési stratégiák felkínálása és mozgósítása. Az 50 perces alkalmak tematikusan felépítettek  a gyermekek életkori és érzelmi szükségleteit figyelembe véve.

A heti csoportfoglalkozásokon való részvétel feltétele az előzetes szülőkonzultáció.
Vezetik: Komáromi Erzsébet Katalin művészetterapeuta, pszichopedagógus, iparművész , Kovács Petra komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta
Maximális csoportlétszám: 6-8 fő
Alkalom díja: 6000Ft

ZABHEGYEZŐ

képzőművészet-terápiás csoport 10-14 éves gyermekeknek

Olyan 10-14 éves kisiskolásokat várunk a csoportba, akiknek gondjuk van az iskolai beilleszkedéssel, nehézséget jelent számukra a tanórákon való részvétel, koncentrálás, a kortársakkal való kapcsolatteremtés, vagy kapcsolat fenntartás. Olyan gyerekeket is várunk, akiknek az iskolai szabályok megértése és elfogadása nem az erősségük, vonakodva kelnek fel reggel, sokszor fizikai fájdalmakkal mennek el iskolába, gyakran fáj a gyomruk, fejük vagy sűrűn megbetegszenek.

A csoporton különféle művészet-, és meseterápiás technikák és sok játék segítségével oldjuk a gyermekekben lévő szorongást, félelmeket, és emellett erősíteni kívánjuk a bennük lévő megküzdési stratégiákat.

Ajánlott szorongásos tünetek, stressz, figyelemzavar, iskolai csoportba való beilleszkedési és magatartási problémák, kapcsolati problémák, tanulási nehézségek, pszichoszomatikus tünetek és egyéb elakadások oldására, megoldására.

Vezeti:Komáromi Erzsébet Katalin művészetterapeuta,művészetpedagógus, iparművész
Csoportlétszám: 6-8 fő
Alkalom díja: 6000Ft

GYÖNGYHALÁSZ

képzőművészet-terápiás csoport 6-9 éves gyermekeknek

A csoporton a változatos képzőművészeti technikák elsajátítása mellett, szerep és szabály játékokkal mutathatják meg a gyerekek a bennük zajló folyamatokat, amelyek a játék „mintha terében” az ő aktív részvételükkel formálhatók. Ebben a korcsoportban hangsúlyos a finommotorika fejlesztése, amely a kognitív képességek fejlődésére is aktívan hat. Az önfeledt játék és kreatív önkifejezés erősíti önbizalmukat, fejleszti társas kapcsolataik pozitív alakulását, a személyiség fejlődésének elakadásait kedvezően formálja.

Javasoljuk: óvodai- iskolai kapcsolati- és beilleszkedési nehézségek, szorongásos tünetek, figyelemzavar, magatartási problémák, pszichoszomatikus tünetek, egyéb elakadások oldására, megoldására.

Lassú, nyílt csoport. 5-6 hetente nyitás. Egy résztvevőnek javasolt időtartam min. 20 óra.

Vezeti: Komáromi Erzsébet Katalin művészetterapeuta, művészetpedagógus, iparművész
Csoportlétszám: 6-8 fő
Alkalom díja: 5000 Ft

EZÜSTTÜKÖR

Művészetterápiás- Önismereti Csoport Kamaszlányok számára

A serdülőkor sok olyan változást hoz magával, amely kihívás és küzdelem minden ember

számára. Ilyen például a testi növekedés és változás, hangulatok, érzelmek hullámázása, a szülőktől tanult minták és értékek átgondolása, saját helyünk, céljaink megkeresése, valamit a kortársakkal valóelmélyültebb kapcsolat kialakítása. Lehetnek olyan érzetek és fantáziák ebben az időszakban melyeket nem mindig könnyű szavakba önteni. A művészetterápia szelíd módszere, a képek használata megkönnyíti az érzések és gondolatok feldolgozását, a belső eligazodást az éppen átalakuló lelki világban. Csoportunk biztonságos keretek között lehetőséget és játékteret kíván adni ahhoz, hogy a fiatalok átéljék érzéseiket, kipróbálhassák magukat, megismerhessék egymást és bizalmi légkörben beszélhessenek az őket foglalkoztató kérdésekről.

A csoport ideje 2017/2018-as tanév szeptember 26.-tól május 22-ig (egy tanév hosszan szüneteket nem számolva 30 alkalom).

Vezetik: Flaskay Anna klinikai szakpszichológus, analitikus gyermek és serdülőterapeuta
Valachiné Geréb Zsuzsanna klinikai szakpszichológus, művészetterapeuta
Csoportlétszám: 6-8 fő
Alkalom díja: 7000 FT