GYÖNGYHALÁSZ

GYÖNGYHALÁSZ

képzőművészet-terápiás csoport 6-9 éves gyermekeknek

A csoporton a változatos képzőművészeti technikák elsajátítása mellett, szerep és szabály játékokkal mutathatják meg a gyerekek a bennük zajló folyamatokat, amelyek a játék „mintha terében” az ő aktív részvételükkel formálhatók. Ebben a korcsoportban hangsúlyos a finommotorika fejlesztése, amely a kognitív képességek fejlődésére is aktívan hat. Az önfeledt játék és kreatív önkifejezés erősíti önbizalmukat, fejleszti társas kapcsolataik pozitív alakulását, a személyiség fejlődésének elakadásait kedvezően formálja.

Javasoljuk: óvodai- iskolai kapcsolati- és beilleszkedési nehézségek, szorongásos tünetek, figyelemzavar, magatartási problémák, pszichoszomatikus tünetek, egyéb elakadások oldására, megoldására.

Lassú, nyílt csoport. 5-6 hetente nyitás. Egy résztvevőnek javasolt időtartam min. 20 óra.

Vezeti: Komáromi Erzsébet Katalin művészetterapeuta, művészetpedagógus, iparművész
Csoportlétszám: 6-8 fő
Alkalom díja: 5000 Ft

Event Timeslots (1)

Szerda
-
Művészetterápiás Csoport (Beilleszkedési probl., szorongás, társas kapcsolati nehézségek.) 6-8 éves korig