Csoportok

AnnArt kamasz – művészetterápiás csoport Lotilko Program része

Ide olyan kamaszok jelentkezését várjuk, akik összezavartnak, gyakran lehangoltnak vagy épp túlzottan felpörgettetnek érzik magukat akár kiváltó ok nélkül, gyermekpszihciátriai kezelés alatt állnak akár a Murmóban akár másik intézménynél. Nem találják helyüket a közösségben, nincsenek barátaik, gyakran váltakozó kapcsolataik vannak vagy nincsenek barátaik, és emiatt magányosnak, kiközösítettnek tartják magukat. Várjuk akkor is, ha úgy érzi nem tudja kifejezni érzéseit, így nem érti meg senki vagy éppen állandóan félreértik. A csoporton való részvételhez nem kell kézügyesség és jártasság a művészetekben, de aki részt vesz az alkalmakon biztosan kipróbálhatja a játékos kedvű alkotás örömét és gyönyörködhet az alkotásokban. Használunk olajpasztellt, porpasztellt, temperát, akrilt, ceruzát és sok más olyan eszközt, amiről nem gondolnánk, hogy alkotás is készülhet belőle és még segíthet önmagunk megismerésében is.

A csoportban a személyiség ép részeire építve egy elfogadó és megtartó kortárs közeget biztosítunk, amelyben az alkotás során átélt élmények segítik a résztvevők fejlődését, önmaguk belső világa és a környező világ kapcsolatainak pontosabb érzékelését, megértését.

Forma: Képzőművészetterápiás összetételű csoport

Probléma fókusz: Gyermekpszichiátriai problámák. Pszichoszomatikus beteg gyerekek (organikus ok nélküli ájulás, fejfájás, szédülés, amnézia, gyomorbántalmak, végtagfájdalmak), autizmus spektrum zavarral élő gyerekek (magasan funkcionáló autizmus, késői diagnózis), hangulatzavarokkal, személyiségfejlődési elakadásokkal, evészavarral, figyelem-, és magatartás zavarral küzdő, valamint egyéb szorongásos zavarokban szenvedő gyermekek és kamaszok, akik éppen elhagyták a gyermekpszichiátriai osztályt, és állapotuk stabilizálásához elengedhetetlenül szükséges egy megtartó, hosszú távú terápia.

Ezeknél a gyermekeknél szükséges a gyógyulási folyamatban a fájdalom, a nyomasztó érzések externalizálása, amellyel aztán szembe lehet nézni, beszélni lehet róla. Ha megosztható mással is, könnyebben lehet elviselni. A szokatlan, sokszor félelemmel teli érzések megmutatására a képzőművészeti alkotások sokszor alkalmasabbak, mint a szóbeli közlések. A megjelenített probléma felismerése, megértése, elfogadása és verbalizálása teszi teljesebbé a lelki munkát.

Módszertan: Komplex képzőművészet-terápiás csoport pszichoterápiás fókusszal.

Alkalmak száma: Hetente egyszer, lassú nyílt csoport működési rendszerében. Ha az induláskor összeáll a csoport létszám, akkor a program végéig zárt csoportként működik, ami azt jelenti, hogy év közben nem lehet hozzá kapcsolódni.

Csoport vezetője: Pálos Anna – képzőművészetterapeuta, képzőművész

Maximális létszám: Min 4 max 5 fő

Életkor: 16-18 éves korosztály.

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: csoport@murmo.hu

KOFFER – ADHD SZÜLŐCSOPORT

Forma: PREVENCIÓS

Probléma fókusz: Magatartásmenedzsment workshop ADHD-ban érintett gyermekek szüleinek.

Módszertan: CBT módszertanú támogató szülőcsoport.

Alkalmak száma: 6 alkalmas heti 2 órás workshop.

Vezeti: Martsa Zsuzsa, klinikai szakpszichológus

Maximális létszám: Min 5 max 8 fő

Életkor: 18 fölött.

A csoportra jelentkezni és bővebb információhoz jutni az alábbi e-mail címen lehetséges: csoport@murmo.hu

SZOKOM – autizmus specifikus csoport kisiskolásoknak

Szociális-kommunikációs készségfejlesztés autizmus spektrumzavarral élő kisiskolások számára, 9-11 éveseknek

Időpont: Csütörtökönként 14:30-15:30-ig.

A csoport célja: a szociális- és kommunikációs készségek fejlesztésén keresztül a társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a közösségbe való beilleszkedés segítése a személyes térben.

Fejlesztendő készségek:
-érzelmek felismerése és kifejezése
-szociális szabályok megismerése, megértése
-kapcsolatok fenntartása, együttműködés, problémamegoldás
-önértékelés, önvédelem, asszertivitás
-verbális- és nonverbális kommunikációs eszközök használata
-szorongáskezelés
-mentalizációs készségek fejlesztése


Módszerek:
-kognitív-viselkedésterápiás elemek (pl. jutalmazás, megerősítés)
-autizmussecifikus eszközök (pl. vizuális megjelenítés, szociális történetek)
-szociális tanulás, modellnyújtás
-szerepjáték, helyzetgyakorlatok
-kreatív, alkotó tevékenységek
-kooperatív játékok

A csoportba kerülés feltétele előzetes szülőkonzultáció, és szükség esetén a gyermek egyéni, csoportba illesztése előtti vizsgálata.A csoport indulásának várható időpontja, időtartama: 2021. szeptemberétől csütörtökönként kora délutánonként 45-50 perc, 20 héten át (májusig)

Foglalkozások helyszíne: Budapest, 1123, Győri út 2/c.

Csoportvezető: Helyes Júlia – klinikai szakpszichológus.

A járványhelyzet miatt a rövid várakozási időt fokozottan kérjük betartani. A csoportokat a személyes térben zajló munkára tervezzük, de szükség esetén átváltunk online formába.
Amint lesz elegendő gyermek új korosztállyal is elindul egy másik csoport.

Érdeklődni, és jelentkezni lehet: autizmus@murmo.hu e-mail címen.

GRUND – gyermekpszichiátriai terápiás csoport pszichoterápiás fókusszal 14-16 éves korosztály részére. A Pro Juventa Alapítvány és az NFSZK támogatott csoportja. Lotilko Program része.

A kamaszkori átmenetben gondolkozunk a változásokról, szabályokról, keretekről, szabadságról, testélényekről, érzelmi világunkról és a közösségi élményeinkről. M

Forma: Terápiás heterogén (életkorban és problémában egyaránt) összetételű csoport.

Probléma fókusz: Gyermekpszichiátriai problámák. Pszichoszomatikus beteg gyerekek (organikus ok nélküli ájulás, fejfájás, szédülés, amnézia, gyomorbántalmak, végtagfájdalmak), autizmus spektrum zavarral élő gyerekek (magasan funkcionáló autizmus, késői diagnózis), hangulatzavarokkal, személyiségfejlődési elakadásokkal, evészavarral, figyelem-, és magatartás zavarral küzdő, valamint egyéb szorongásos zavarokban szenvedő gyermekek és kiskamaszok, akik éppen elhagyták a gyermekpszichiátriai osztályt, és állapotuk stabilizálásához elengedhetetlenül szükséges egy megtartó, hosszú távú terápia.

Ezeknél a gyermekeknél szükséges a gyógyulási folyamatban a fájdalom, a nyomasztó érzések externalizálása, amellyel aztán szembe lehet nézni, beszélni lehet róla. Ha megosztható mással is, könnyebben lehet elviselni. A szokatlan, sokszor félelemmel teli érzések megmutatására a képzőművészeti alkotások sokszor alkalmasabbak, mint a szóbeli közlések. A megjelenített probléma verbalizálása, értelmezése, mentalizálása teszi teljesebbé a lelki munkát.

Módszertan: integratív módszertan, amely ötvözi a zeneterápia, szimbólumterápia, MBT-A és MBT-G és a képzőművészetterápia eszközeit egy komplex kezelési rendszerben.

Alkalmak száma: Hetente egyszer, lassú nyílt csoport működési rendszerében. Amennyiben induláskor összeáll a csoport létszám, akkor a program végéig zárt csoportként működik, ami azt jelenti, hogy év közben nem lehet hozzá kapcsolódni.

Csoport vezetője: Pap Erika – klinikai gyermek-, és ifjúsági szakpszichológus, szimbólumterapeuta, Kovács Petra- komplex képzőművészetterapeuta, RGM mesterterapeuta

Maximális létszám: Min 6 max 8 fő

Életkor: 14-16 éves korosztály.

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: csoport@murmo.hu

KERTECSKÉMBEN miniMACSKA – Terápiás csoport képzőművészetterápia, zeneterápia és játékterápiás elemek ötvözetével 5-6 éves gyerekeknek

Forma: Terápiás

Probléma fókusz: Impulzus kontroll problémák, agresszió közösségben, beilleszkedési problémák, szorongás, családi krízis,trauma.

Módszertan: Képzőművészetterápia, zeneterápia és játékterápiás elemek ötvözete.

A csoportban művészetterápiás módszerek biztonságos, játékos közegében lehetőséget adunk a gyerekeknek az önkifejezésre, maguk megismerésére, kísérletezésre valamint a kommunikációs és szociális készségek gyakorlására.

A csoportban történetek, mesék, a fantázia, a mozgás és zenei improvizáció és a komplex művészetterápia eszközeivel dolgozunk a tanév során. Különböző mesekarakterek segítségével a fantázia birodalmában ismerkedünk meg a gyermekeket mélyen foglalkoztató gondolatokkal, érzésekkel.

Fő célunk az óvodából iskolába történő átmenettel kapcsolatos érzelmi gátak, feszültségek oldása, megküzdési stratégiák felkínálása és mozgósítása. Művészeti eszközökkel, zenével, ritmussal, mozgással támogatjuk az idegrendszer érését, fejlesztjük a koncentrációt, a memóriát, a figyelmet és a tanuláshoz szükséges részképességet. Élményeken, tapasztalatokon keresztül segítjük a gyerekeket a szabályok és a szabadság közti egyensúly keresésében, az egyén és a közösség közti személyes harmónia és biztonság megtalálásában. Az 50 perces alkalmak tematikusan felépítettek a gyermekek életkori és érzelmi szükségleteit figyelembe véve.

Olyan 5-7 éves óvodásokat várunk a csoportba, akiknek nehezen megy a szülőktől való elválás, az óvodai közösségbe való beilleszkedés során szorongósak, nehezen találnak barátokat és gyakran az agressziót választják a kapcsolatteremtéshez. Olyan gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek beszédészlelési problémáik vannak, a közösségben a zajokra, anyagokra túlérzkenyek, finommotorikájuk éretlen, étkezésükben válogatósak.

Alkalmak száma:  Hetente egyszer, lassú nyílt csoport működési rendszerében.

Csoport vezetője: Komáromi Erzsébet Katalin, művészettarepauta, művészetpadagógus, iparművész, Kovács Petra, komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapeuta

Maximális létszám: Min 4 max 6 fő

Életkor: 5-6 éves korosztály.

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: kismacska@murmo.hu

Diagnosztikai csoport – Minden hónap első és második szerdáján

Forma: Diagnosztikus célú csoportos mgefigyelés

Probléma fókusz: Minden olyan nehézségnél javasoljuk, ahol a tünetképződésben szerepe van a kapcsolódási nehézségeknek, közösségben betöltött szerepeknek, élményeknek, viselkedésnek.

Módszertan: Verbális és non-verbális módszertanok ötvözete. Hatképes történet módszere.
Nem a gyermek kézügyessége, rajzkészsége, vagy zenei hallása van a fókuszban. Többek között arra vagyunk kíváncsiak, hogyan tud alkalmazkodni társaihoz, a csoport vezetőihez, a feladathoz. Tud-e figyelni, és ha igen meddig, életkorának megfelelő kognitív-, érzelmi-, indulati- és szociális készségekkel van-e jelen a csoporton? Tud-e együttműködni kortársaival, hogyan viseli a frusztrációt, miként tudja kifejezni érzelmeit, gondolatait egy közösségben?
A résztvevők aktuális állapotához, életkorához és fejlettségi szintjéhez alakítjuk 2×50 perces csoportjainkat, ahonnan a gyerekek -még ha nehezen is jönnek be-, egy közös játék élményével fognak hazamenni.

Alkalmak száma: Havonta 2 alkalommal szervezzük ezt a csoportot. Egy gyereknek két egymást követő alkalmon kell részt vennie a korosztáláyban. A csoport után összefoglalót kapnak a családok, igény szerint szülő konzultációra is jöhetnek.

Azok a családok, akik komplex diagnosztika részeként jönnek erre a csoprotra, azoknak a viszgálatot kérő terapeutájuk kapja meg a véleményt.

Csoport vezetői lehetnek: Pap Erika, klinikai szakpszichológus, Komáromi Erzsébet Katalin, művészetterapeuta és Kovács Petra, komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapeuta és a Murmo team tagjai

Maximális létszám: Min 4 max 8 fő

Életkor: 4-18 éves korosztály

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: csoport@murmo.hu

HULLÁMLOVAS – önismereti kamasz csoport

Forma: Terápiás

Probléma fókusz: Serdülőkori kírizis.

Azokat a kamaszokat szeretnénk komplex művészetterápiás eszközeinkkel elérni és támogatni, akik számára a kamaszkori krízis érzelmi hullámai, iskolaváltás, költözés, identitáskeresés vagy a járványhelyzet miatti bizonytalanság erős szorongást, hangulati ingadozást, a társas kapcsolatok leépülését, a  motiváció hiányát vagy az alvási és étkezési szokások megváltozását eredményezte.

Módszertan: Komplex művészetterápia. A művészeti képeket, zenét hívjuk segítségül, hogy rápillantsunk arra milyen egyszer fenn, egyszer lenn. Az érzelmek hullámain mibe, kibe kapaszkodhatunk? Viharban melyik hullám emel fel és melyik áraszt el, húz le a mélybe? Melyik hullám hátán tudunk biztonságban partot érni és melyik szippant be az örvénylő, habos hordalékkal a tenger mélyére? Küzdesz az ár ellen vagy hagyod, hogy a víz sodorjon?

Alkalmak száma: Hetente egyszer, lassú nyílt csoport működési rendszerében.

Csoport vezetője: Kovács Petra, komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapeuta

Maximális létszám: Min 4 max 8 fő

Életkor: 14-18 éves korosztály

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: hullamlovas@murmo.hu

TÁMOGATÓ SZÜLŐCSOPORT – Lotilko Programban részt vevő szülők számára. A Pro Juventa Alapítvány és az NFSZK támogatott csoportja.

Forma: Prevenciós

Probléma fókusz: Gyermekpszichiátriai problémával élő gyermekek szüleinek szánjuk ezt a csoportot, ahova olyan szülőket várunk, akik úgy érzik erőforrásaik lecsökkentek és sokszor kevés erőt éreznek magukban a hétköznapokban felmerülő kihívások megoldásához.

Módszertan: Komplex művészetterápia, szimbólumterápia, MBT.

Gondolkozunk a hosszú úton megélt nehézségekről, örömökről és küzdelmekről. Megosztjuk egymással kikhez fordulhatunk a bajban, kihez nem? Kik ellenőrzik/kontrollálják a gyerekekkel kapcsolatos szülői döntésekeinket? Megpróbálunk az eltérő nézőpontok, ambíciók mentén közös nevezőre jutni és egymásnak is támaszaivá válni e rövid folyamat során.

A csoport a komplex programunk része, így ide előre beosztott ütem szerint kerülhetnek be a szülők. A tanáv során 4 csoportot viszünk.

Csoport vezetői:

Pap Erika, klinikai szakpszichológus, szimbólumterapeuta

Kovács Petra, komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapeuta

Veres Júlia  klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, gyermekjátékdráma-vezető, pszichodráma vezető

Schwanner Zita tanácsadó szakpszichológus, szimbólumterapeuta, családterapeuta

Maximális létszám: Min 6 max 10 fő

Bővebb információt kérhetnek a csoport@murmo.hu e-mail címen.

KILÁTÓ – gyermekpszichiátriai terápiás csoport pszichoterápiás fókusszal 16-18 éves korosztály részére. A Pro Juventa Alapítvány és az NFSZK támogatott csoportja. Lotilko Program része

A csoportban a személyiség ép részeire építve egy elfogadó és megtartó kortárs közeget biztosítunk, amelyben az alkotás során átélt élmények segítik a résztvevők fejlődését, önmaguk belső világa és a környező világ kapcsolatainak pontosabb érzékelését, megértését. Arról gondolkozunk, a metafórák szintjén, kinek mit jelent egy kilátó, hogyan kell odaérni, úton vagy az út nélkül, körül lehet-e nézni, szédülni lehet vagy szabadnak érezni magad, dönteni, utat vagy célt választani.

Forma: Terápiás heterogén összetételű csoport (életkorban és problémákban egyaránt).

Probléma fókusz: Gyermekpszichiátriai problámák. Pszichoszomatikus beteg gyerekek (organikus ok nélküli ájulás, fejfájás, szédülés, amnézia, gyomorbántalmak, végtagfájdalmak), autizmus spektrum zavarral élő gyerekek (magasan funkcionáló autizmus, késői diagnózis), hangulatzavarokkal, személyiségfejlődési elakadásokkal, evészavarral, figyelem-, és magatartás zavarral küzdő, valamint egyéb szorongásos zavarokban szenvedő gyermekek és kamaszok, akik éppen elhagyták a gyermekpszichiátriai osztályt, és állapotuk stabilizálásához elengedhetetlenül szükséges egy megtartó, hosszú távú terápia.

Ezeknél a gyermekeknél szükséges a gyógyulási folyamatban a fájdalom, a nyomasztó érzések externalizálása, amellyel aztán szembe lehet nézni, beszélni lehet róla. Ha megosztható mással is, könnyebben lehet elviselni. A szokatlan, sokszor félelemmel teli érzések megmutatására a képzőművészeti alkotások sokszor alkalmasabbak, mint a szóbeli közlések. A megjelenített probléma verbalizálása, értelmezése, mentalizálása teszi teljesebbé a lelki munkát.

Módszertan: Komplex képzőművészet-terápiás csoport pszichoterápiás fókusszal.

Alkalmak száma: Hetente egyszer, lassú nyílt csoport működési rendszerében. Ha az induláskor összeáll a csoprot létszám, akkor a program végéoig zárt csoportként működik, ami azt jelenti, hoyg év közben nem lehet hozzá kapcsolódni.

Időpont: Hétfőnként 17.00-18.30

Csoport vezetője: Kovács Petra, komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapeuta, Pálos Anna, képzőművészetterapeuta, iparművész

Maximális létszám: Min 4 max 8 fő

Életkor: 16-18 éves korosztály.

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: kilato@murmo.hu

VARÁZSDOBOZ -gyermekpszichiátriai terápiás csoport pszichoterápiás fókusszal 9-11 éves korosztály részére. A Pro Juventa Alapítvány és az NFSZK támogatott csoportja. Lotilko Program része

Kisiskolás korú gyerekekkel nyitjuk ki a varázsdobozt, mely számos titkot, mesét és kincset rejt. Az alkalmak során a mesék, a játék és az alkotás birodalmában fogunk mozogni. A csoport célja a gyermekpszichiátriai problémával élő gyermekek szociális skilljeik, társas kapcsolataik, kapcsolódási mintáik, önértékelésük, személyiségük építése.

Forma: Terápiás heterogén (életkorban és problémában egyaránt) összetételű csoport.

Probléma fókusz: Gyermekpszichiátriai problámák. Pszichoszomatikus beteg gyerekek (organikus ok nélküli ájulás, fejfájás, szédülés, amnézia, gyomorbántalmak, végtagfájdalmak), autizmus spektrum zavarral élő gyerekek (magasan funkcionáló autizmus, késői diagnózis), hangulatzavarokkal, személyiségfejlődési elakadásokkal, evészavarral, figyelem-, és magatartás zavarral küzdő, valamint egyéb szorongásos zavarokban szenvedő gyermekek és kiskamaszok, akik éppen elhagyták a gyermekpszichiátriai osztályt, és állapotuk stabilizálásához elengedhetetlenül szükséges egy megtartó, hosszú távú terápia.

Ezeknél a gyermekeknél szükséges a gyógyulási folyamatban a fájdalom, a nyomasztó érzések externalizálása, amellyel aztán szembe lehet nézni, beszélni lehet róla. Ha megosztható mással is, könnyebben lehet elviselni. A szokatlan, sokszor félelemmel teli érzések megmutatására a képzőművészeti alkotások sokszor alkalmasabbak, mint a szóbeli közlések. A megjelenített probléma verbalizálása, értelmezése, mentalizálása teszi teljesebbé a lelki munkát.

Módszertan: Gyerekdráma és képzőművészetterápia komplex kezelési rendszerben.

Alkalmak száma: Hetente egyszer, lassú nyílt csoport működési rendszerében. Amennyiben induláskor összeáll a csoport létszám, akkor a program végéig zárt csoportként működik, ami azt jelenti, hoyg év közben nem lehet hozzá kapcsolódni.

Csoport vezetője: Veres Júlia – klinikai gyermek-, és ifjúsági szakpszichológus, gyermekdramatista, Marsalkó Fruzsina- képzőművészetterapeuta

Maximális létszám: Min 4 max 8 fő

Életkor: 9-11 éves korosztály.

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: varazsdoboz@murmo.hu