BOLYGÓ – komplex művészetterápiás csoport kiskamaszoknak (12-14 éves felső tagozatos tanulóknak)

BOLYGÓ – komplex művészetterápiás csoport kiskamaszoknak (12-14 éves felső tagozatos tanulóknak)

A kiskamaszkor hormonális, fizikai, kognitív változásai mentén a gyerekeknek gyakran okoz kihívást a hirtelen változás, az iskola, a kortársak, a család átalakuló kapcsolatrendszere, a megnövekedett elvárások, az önállóbb tanulással, időbeosztással, közlekedéssel járó felelősség. Az iskola alsóbb éveiben még kompenzált egyéni eltérések is újra előtérbe kerülhetnek, amit a tanulmányi teljesítmény változékonyabbá válása és a kortársakkal való szociális kapcsolatok átalakulása, beszűkülése is jelez.  Sok gyerek tapasztal szorongást, kellemetlen szomatikus tüneteket (fejfájás, hasfájás, az alvás és evés változása), illetve a hangulatának korábban nem tapasztalt változékonyságát. Bár a kiskamaszkori változások nagy része a biológiai éréssel járó normális jelenség, a gyerekek gyakran úgy érzik, hogy szüleik nem értik őket, tanáraiknak csalódást okoznak, a nehézségekért magukat okolják, problémáikkal bezárkóznak, segítséget nehezen kérnek és fogadnak el szüleiktől, inkább az interneten keresztül keresnek válaszokat és megoldásokat, ami további kockázatokat jelent. 

A Bolygó csoportban képek, szimbólumok, metaforák segítségével kutatjuk és fedezzük fel a kiskamaszkorra megváltozott naprendszert, melyben éppen radikális változások zajlanak. A korábban biztonságosnak vagy akár ideálisnak tűnő körülmények visszafordíthatatlanul átalakultak, alkalmazkodni kell a változásokhoz. De hogyan? A gravitációs mező átalakul, új vonzások és taszítások hatnak a bolygókra. Vajon egyben marad a naprendszer körülöttünk? Vajon letér-e a bolygó a keringési pályájáról? Vajon átalakul-e a halmazállapota, a térfogata, a súlya, a sűrűsége? Hogyan alakul a felszíne, és milyen kincsek rejtőznek a felszín alatt? Lesz-e rajta, körülötte új élet?

A csoport célja: A csoport célja a kiskamaszok önismeretének, önbizalmának és belső erőforrásainak megerősítése, az egészséges személyiségfejlődés támogatása, az életkornak megfelelő kihívásokkal való megküzdéshez szükséges rugalmasság és önismeret fejlesztése, az életkornak megfelelő érzelemszabályozás megerősítése. 

Alkalmak száma: Hetente egyszer, lassú, nyílt csoport működési rendszerében. 

Forma: Terápiás

Problémafókusz:  Teljesítményszorongás, tanulási nehézségek, középiskolai felvételi, iskolaváltás, beilleszkedési nehézségek, hangulati ingadozások, motiváció hiánya, kamaszkori krízis, családi krízis.

Módszertan: Komplex művészetterápiás módszertan. Az alkotások kapcsán gyakoroljuk az érzelmek kifejezését, saját magunk és a többiek érzéseinek, szándékainak megértését. A csoporton való részvételhez nem kell kézügyesség és művészeti előképzettség. Az alkotás célja a önkifejezés, a fantázia, a kísérletezés és a játék, a nehézségek, problémák megjelenítése művészeti eszközökkel.

A csoport a folyamatos, aktív részvételre, a csoporton belüli közös élményekre, kapcsolódásokra, visszajelzésekre épít. A terápiás hatás érdekében tehát – ugyanúgy, mint az egyéni terápiáink esetén – a heti rendszeres megjelenésre feltétlenül számítunk.

A csoportba járó gyermekekkel és családjaikkal 8 hetekre szerződünk, és intenzív együttműködési formában dolgozik a csoport vezetője a gyermekek szüleivel. A szülők vállalják, hogy a csoportvezető által javasolt diagnosztikai és terápiás javaslatokat követik.  

Csoport vezetője: Kovács Petra komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapeuta

Létszám: Min. 4, max. 6 fő

Életkor: 12-14 éves korosztály

A csoportra jelentkezni csak a Lotilko programon keresztül lehet, mert a csoport a programba való érkeztetési folyamatunk része. Érdeklődni a lotilkoadmin@murmo.hu e-mail címen lehet.  

Event Timeslots (1)

Kedd
-