SZOKOM – Iskolai beilleszkedést segítő ASD-specifikus csoport

SZOKOM – Iskolai beilleszkedést segítő ASD-specifikus csoport

Szociális-kommunikációs készségfejlesztés autizmus spektrumzavarral élő nagycsoportos óvodásoknak (5-7 éves korosztály számára)

A csoport célja: a szociális- és kommunikációs készségek fejlesztésén keresztül a társas kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a közösségbe való beilleszkedés segítése a személyes térben.

Fejlesztendő készségek:
– érzelmek felismerése és kifejezése
– szociális szabályok megismerése, megértése
– kapcsolatok fenntartása, együttműködés, problémamegoldás
– önértékelés, önvédelem, asszertivitás
– verbális és nonverbális kommunikációs eszközök használata
– szorongáskezelés
– mentalizációs készségek fejlesztése

Módszerek:
– kognitív-viselkedésterápiás elemek (pl. jutalmazás, megerősítés)
– autizmusspecifikus eszközök (pl. vizuális megjelenítés, szociális történetek)
– szociális tanulás, modellnyújtás
– szerepjáték, helyzetgyakorlatok
– kreatív, alkotó tevékenységek
– kooperatív játékok

A csoportba kerülés feltétele az előzetes szülőkonzultáció és szükség esetén a gyermek egyéni, csoportba illesztés előtti vizsgálata, majd egyéni ismerkedő alkalmak (3-4) a csoportvezetővel.

Csoport vezetője: Tóth Zsuzsa gyógypedagógus, képzésben lévő családterapeuta és Nagy Dóra gyógypedagógus

Érdeklődni és jelentkezni lehet az autizmus@murmo.hu e-mail címen.

Event Timeslots (1)

Csütörtök
-