GRUND – Lotilko program része (14-16 éves korosztály)

GRUND – Lotilko program része (14-16 éves korosztály)

A kamaszkori átmenetben gondolkodunk a változásokról, szabályokról, keretekről, szabadságról, felelősségről, testélményekről, érzelmi világunkról és közösségi élményeinkről. A Grund egy biztos pont, egy szabad alkotó tér, ahol a hullámzó – olykor viharos – érzelmek és az életkori változásokat kísérő feszültségek kifejezhetők, megoszthatók. A csoport elfogadó és biztonságos kortárs közösséget alkot, melyben a személyiség ép részeire építve az alkotás során átélt élmények segítik a résztvevők fejlődését, önmaguk belső világa és a környező világ kapcsolatainak pontosabb érzékelését, megértését. Nem-verbális terápiás eszköztárral támogatjuk a kamaszokat az őket mélyen foglalkoztató kérdések, témák, érzések, elakadások megfogalmazásában a szimbólumok, metaforák nyelvén.  A csoport egész tanévet átfogó alkotó folyamata lehetőséget teremt a lassú változások nyomon követésére, az érzelmileg megterhelő időszakok azonosítására és átvészelésére. Heti rendszerességgel időt, teret és szabadságot teremtünk a kamaszoknak önmaguk megfigyelésére, kísérletezésre és önmaguk felvállalására. Gyakoroljuk az önreflexiót, az egyéni erőforrásokról, személyes erősségekről és megküzdési stratégiákról való őszinte gondolkodást. 

Forma: Terápiás, heterogén összetételű csoport (életkorban és problémákban egyaránt).

Problémafókusz: Gyermekpszichiátriai problémák. Pszichoszomatikus beteg gyerekek (organikus ok nélküli ájulás, fejfájás, szédülés, amnézia, gyomorbántalmak, végtagfájdalmak), autizmus spektrumzavarral élő gyerekek (magasan funkcionáló autizmus, késői diagnózis), hangulatzavarokkal, személyiségfejlődési elakadásokkal, evészavarral, figyelem- és magatartászavarral küzdő, valamint egyéb szorongásos zavarokban szenvedő gyermekek és kiskamaszok, akik éppen elhagyták a gyermekpszichiátriai osztályt, és állapotuk stabilizálásához elengedhetetlenül szükséges egy megtartó, hosszú távú terápia.

Ezeknél a gyermekeknél szükséges a gyógyulási folyamatban a fájdalom, a nyomasztó érzések externalizálása, amelyekkel aztán szembe lehet nézni, beszélni lehet róluk. Ha megosztható mással is, könnyebben lehet elviselni. A szokatlan, sokszor félelemmel teli érzések megmutatására a képzőművészeti alkotások sokszor alkalmasabbak, mint a szóbeli közlések. A megjelenített probléma verbalizálása, értelmezése, mentalizálása teszi teljesebbé a lelki munkát.

Módszertan: Integratív módszertan, amely ötvözi a zeneterápia és a képzőművészet-terápia eszközeit egy komplex kezelési rendszerben.

Alkalmak száma: Hetente egyszer, lassú, nyílt csoport működési rendszerében. Amennyiben induláskor összeáll a csoportlétszám, akkor a program végéig zárt csoportként működik, ami azt jelenti, hogy év közben nem lehet hozzá kapcsolódni.

Csoport vezetője: Mészár Zsófia klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, Kovács Petra komplex képzőművészet-terapeuta, RGM mesterterapeuta

Létszám: Min. 6, max. 8 fő

Életkor: 14-16 éves korosztály

A csoportra jelentkezni csak a Lotilko programon keresztül lehet. Érdeklődni a lotilkoadmin@murmo.hu e-mailcímen lehet.  

Event Timeslots (1)

Kedd
-