KERTECSKÉMBEN MINI-MACSKA – Képzőművészet-terápiás, zeneterápiás és játékterápiás elemek ötvözetével 4-6 éveseknek

KERTECSKÉMBEN MINI-MACSKA – Képzőművészet-terápiás, zeneterápiás és játékterápiás elemek ötvözetével 4-6 éveseknek

Fő célunk az óvodás korra jellemző nehézségek, érzelmi gátak, feszültségek oldása, megküzdési stratégiák felkínálása és mozgósítása. Művészeti eszközökkel, zenével, ritmussal, mozgással támogatjuk az idegrendszer érését, fejlesztjük a koncentrációt, a memóriát, a figyelmet és a tanuláshoz szükséges részképességeket. Élményeken, tapasztalatokon keresztül segítjük a gyermekeket a szabályok és a szabadság közti egyensúly keresésében, az egyén és a közösség közti személyes harmónia és biztonság megtalálásában. Az 50 perces alkalmak tematikusan vannak felépítve a gyermekek életkori és érzelmi szükségleteit figyelembe véve. A csoportban vizuális napirenddel segítjük a gyerekeket.

Olyan 4-6 éves óvodásokat várunk a csoportba, akiknek nehezen megy a szülőktől való elválás, az óvodai közösségbe való beilleszkedés során szorongósak, nehezen találnak barátokat, és gyakran az agressziót választják a kapcsolatteremtéshez. Olyan gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek beszédészlelési problémáik vannak, a közösségben a zajokra, anyagokra túlérzékenyek, finommotorikájuk éretlen, étkezésükben válogatósak, vagy a napi rutinokban együttműködésük bizonytalan, gyakran rugalmatlanok. Azokat a gyerekeket is várjuk, akik családi krízis vagy trauma miatt érzelmileg megterhelődtek.

Forma: Terápiás

Problémafókusz:  Impulzuskontroll-problémák, agresszió közösségben, beilleszkedési problémák, szorongás, szelektív mutizmus, rugalmatlan viselkedés, családi krízis, trauma.

Módszertan: Képzőművészet-terápiás, zeneterápiás és játékterápiás elemek ötvözete.

A csoportban a művészetterápiás módszerek biztonságos, játékos közegében lehetőséget adunk a gyerekeknek az önkifejezésre, önmaguk megismerésére, kísérletezésre, valamint a kommunikációs és szociális készségek gyakorlására.

A Mini-macska terápiás csoport az egész tanéven átívelő, támogató, megtartó folyamat. A terápiás csoport a folyamatos, aktív részvételre, a csoporton belüli közös élményekre, kapcsolódásokra, visszajelzésekre épít. A terápiás hatás érdekében tehát – ugyanúgy, mint az egyéni terápiáink esetén – a heti rendszeres megjelenésre feltétlenül számítunk. A folyamat része a gyerekekkel a heti 50 perces csoportos foglalkozás mellett 8 csoportalkalmanként a szülőkkel való rendszeres konzultáció is, amelynek során a családban, az intézményekben és a kortárs környezetben tapasztaltak alapján közösen gondolkodunk gyermekük fejlődéséről, a nyitó konzultáción átbeszélt problémák alakulásáról. Tapasztalataink szerint a csoportba jelentkező gyerekek problémái, nehézségei a csoport lassú, heti ütemében a tanév végére tudnak átrendeződni. 

A szülők vállalják, hogy a csoportvezetők által esetlegesen javasolt további vizsgálatokat a terápia hatékonysága érdekében elvégzik.

Alkalmak száma:  Hetente egyszer, lassú, nyílt csoport működési rendszerében.

Csoport vezetője:  Kovács Petra komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapeuta

Létszám: Min. 4, max. 6 fő

Életkor: 4-6 éves korosztály

A csoportra jelentkezni a következő e-mail címen lehetséges: kismacska@murmo.hu

Event Timeslots (1)

Szerda
-