KERTECSKÉMBEN KISMACSKA – Képzőművészet-terápiás, zeneterápiás és játékterápiás elemek ötvözetével 6-7 éves gyerekeknek

KERTECSKÉMBEN KISMACSKA – Képzőművészet-terápiás, zeneterápiás és játékterápiás elemek ötvözetével 6-7 éves gyerekeknek

Forma: Terápiás

Problémafókusz: Impulzuskontroll-problémák, agresszió közösségben, beilleszkedési problémák, szorongás, családi krízis, trauma.

Módszertan: Képzőművészet-terápiás, zeneterápiás és játékterápiás elemek ötvözete.

A csoportban művészetterápiás módszerek biztonságos, játékos közegében lehetőséget adunk a gyerekeknek az önkifejezésre, önmaguk megismerésére, kísérletezésre, valamint a kommunikációs és szociális készségek gyakorlására.

A csoportban a mesék, a fantázia, a mozgás, a zenei improvizáció és a komplex művészetterápia eszközeivel dolgozunk a tanév során. Különböző mesekarakterek segítségével a fantázia birodalmában ismerkedünk meg a gyermekeket mélyen foglalkoztató gondolatokkal, érzésekkel.

Fő célunk az óvodából iskolába történő átmenettel kapcsolatos érzelmi gátak, feszültségek oldása, megküzdési stratégiák felkínálása és mozgósítása. Művészeti eszközökkel, zenével, ritmussal, mozgással támogatjuk az idegrendszer érését, fejlesztjük a koncentrációt, a memóriát, a figyelmet és a tanuláshoz szükséges részképességeket. Élményeken, tapasztalatokon keresztül segítjük a gyermekeket a szabályok és a szabadság közti egyensúly keresésében, az egyén és a közösség közti személyes harmónia és biztonság megtalálásában. Az 50 perces alkalmak tematikusan vannak felépítve a gyermekek életkori és érzelmi szükségleteit figyelembe véve.

Olyan 6-7 éves, iskolába készülő nagyóvodásokat, illetve kisiskolásokat várunk a csoportba, akiknek nehezen megy a szülőktől való elválás, az óvodai, iskolai közösségbe való beilleszkedés során szorongósak, nehezen találnak barátokat, és gyakran az agressziót választják a kapcsolatteremtéshez. Olyan gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek beszédészlelési problémáik vannak, a közösségben a zajokra, anyagokra túlérzékenyek, finommotorikájuk éretlen, étkezésükben válogatósak.

A terápiás csoport a folyamatos, aktív részvételre, a csoporton belüli közös élményekre, kapcsolódásokra, visszajelzésekre épít. A terápiás hatás érdekében tehát – ugyanúgy, mint az egyéni terápiáink esetén – a heti rendszeres megjelenésre feltétlenül számítunk. 

A csoporthoz egész tanévben intenzív szülővezetés is tartozik. Ez 8 csoportalkalmanként a szülőkkel való rendszeres konzultációt jelent, amelynek során a családban, az intézményekben és a kortárs környezetben tapasztaltak alapján közösen gondolkodunk gyermekük fejlődéséről, a nyitó konzultáción átbeszélt problémák alakulásáról. Tapasztalataink szerint a csoportba jelentkező gyerekek problémái, nehézségei a csoport lassú, heti ütemében a tanév végére tudnak átrendeződni. 

A szülők vállalják, hogy a csoportvezetők által esetlegesen javasolt további vizsgálatokat a terápia hatékonysága érdekében elvégzik.

Alkalmak száma:  Hetente egyszer, lassú nyílt csoport működési rendszerében.

Csoport vezetője:  Kovács Petra komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta, RGM mesterterapepeuta és Pálos Anna művészettarepauta, képzőművész

Létszám: Min. 6, max. 8 fő

Életkor: 6-7 éves korosztály

A csoportra jelentkezni az alábbi e-mail címen lehetséges: kismacska@murmo.hu

Event Timeslots (1)

Szerda
-