Neuropszichológia


Neuropszichológiai diagnosztika és terápia-rehabilitáció, tanácsadás

A klinikai neuropszichológia a neurológiával szoros együttműködésben a kognitív, azaz megismerő funkciók (észlelés, figyelem, végrehajtó funkciók, emlékezet, nyelv, írás, olvasás, számolás) veleszületett vagy szerzett zavarainak vizsgálatával és terápiájával foglakozik. Rendelésünkön 6 hónapostól 18 éves életkorú gyermekekkel és családjaikkal dolgozunk. Neuropszichológiai diagnosztika és terápia a következő kórképek, tünetek esetén válhat szükségessé:

Az átlagostól eltérő fejlődésű, vontatott vagy késlekedő pszichomotoros fejlődés esetén, csecsemő és kisded korban. Amikor a mozgás fejlődését meghatározó mérföldköveket (támasztás nélkül ülés, állás, önálló járás) a gyermek késve éri el, vagy ezek fejlődésben megtorpan. Beszédfejlődése, kommunikációja a vele egykorú gyermekekétől elmarad. Kezdeményezőkészsége, a környezetére fordított figyelme, explorációs tevékenysége, önállósága nem éri el az életkorában várható szintet. Játéktevékenysége szegényes.

Azon gyermekek számára, akiknél a beszédfejlődés sajátos menetben zajlik. A beszédfejlődés zavara bizonyos esetekben nyelvi zavarokat jelezhet előre. Erre hívja fel a figyelmet egy-egy beszédfejletségi szinten való megrekedés, illetve az egyes érettségi fokozatok (gügyögés, gagyogás, jelentésnek megfelelő szóválasztás, nyelvtani szerkezetek alkalmazása, nyelvhelyesség fejlődése) elérésének meglassult üteme. A beszéd, kommunikáció zavara érintheti kizárólag az expresszív beszédet (beszéd produkció), vagy a produkciót és a beszédértést együttesen.

Tanulási nehézség egy-egy kognitív funkció terén tapasztalható éretlenség részképesség zavara esetén jelentkezhet. A gyermek az intellektusához mérten elvárhatónál gyengébb iskolai teljesítménye, vagy a korábbi teljesítményének romlása adódhat az egyes kognitív funkciók éretlenségéből. Az egyes képességek szintjében tapasztalható különbségek hátterében állhat olvasási zavar (diszlexia), írás és a helyesírás zavara (diszgráfia), számolási zavarok (diszkalkulia). A fejlődés zavara érintheti a figyelem és végrehajtó funkciókat, egyes emlékezeti rendszereket vagy a gondolkodást. Az iskolai teljesítmény romlása magatartásbeli-, és beilleszkedési problémákat okozhat. Megnehezítheti a kapcsolatteremtést, a figyelemzavar-hiperaktivitásra jellemző tünetek jelentkezhetnek, impulzivitás és az érzelem-, indulatszabályozás nehézsége is kísérheti.

Egyes neurológiai kórképek esetén a kognitív képességek fejlődésmenete az átlagostól eltérő ütemben zajlik, például egyes genetikai háttér alapján is igazolt szindrómákban (pl.: Williams-szindróma, Turner-szindróma, Fragilis X-szindróma stb.). A mentális képességek fejlődésmenetére gyakran vannak hatással a különböző epilepsziaformák. Egyes degeneratív betegségek együtt járnak a mentális képességek színvonalának hanyatlásával.

A neuropszichológiának fontos feladata traumát (koponya-, agysérülés) követően, ill. műtéti beavatkozást megelőzően és azt követően (daganateltávolítás, epilepszia) van. A vizsgálat célja ilyen esetekben a kognitív zavarok természetének, lehetséges okainak megértése, az agyi lézió viselkedéses jegyekkel való megfeleltetése. Jelentősége olyan klinikai képekben van, mint pl. az afáziák, agnóziák, emlékezeti zavarok, észlelési zavarok, érzelemszabályozás, viselkedés zavarai.

Intelligenciavizsgálatot 3 éves kortól végzünk, iskolaérettségi vizsgálatot 5 éves életkortól. A kognitív képességek részletesebb vizsgálata, a kognitív profil feltérképezése (erősségek/gyengeségek) későbbi életkorban is szükségessé válhat, pl.: pályaválasztás esetén.

A diagnosztikus munka fő kérdése arra vonatkozik, hogy a veleszületett illetve fejlődés során szerzett zavar mely megismerési funkciókban ragadható meg a leginkább. A diagnosztika a teljes klinikai kép figyelembevételére épül, ezért a megismerő funkciók (észlelés, figyelem, végrehajtó funkciók, emlékezet, nyelv, írás, olvasás, számolás) mellett egyéb kognitív folyamatok (mozgásszabályozás, cselekvésirányítás, emocionális folyamatok) vizsgálata is fontos szerepet kap. A vizsgálat neuropszichológiai mérőeljárások (papír-ceruza tesztek, számítógépes szoftverek) segítségével történik. A kognitív profil felállításával elvégezzük a kompetenciák (a megtartott és a sérült illetve az alulfejlett képességek/készségek) minőségi és mennyiségi elemzését. A diagnosztikus szakasz 1-4 (egyenként 50-60 perces) alkalmat foglal magába. Az első alkalommal felvesszük a kórtörténetet és szűrővizsgálatot végzünk. Az ezt követő alkalmak során a differenciáldiagnosztika folyamatában kialakítjuk a terápiás-, rehabilitációs tervet. A diagnosztikus alkalmak számát rugalmasan kezeljük, mert mindenkinek egyénre szabottan alakul a kivizsgálási folyamat.

A szerzett zavarok esetén fő feladatunk a sérült kognitív funkciók visszaállítása. Veleszületett rendellenességek esetén a fejlődő idegrendszer (funkcionális agyi plaszticitás) következtében a zavar megjelenési formája idővel változó képet mutathat, ezért a terápia fő célja a kompenzációs stratégiák kifejlesztése, azok elsajátításában való segítségnyújtás. Az eltérő fejlődési utak a fejlesztés mikéntjét, lehetőségeit bővítik. A terápiának szintén fontos feladata a sok esetben társuló viselkedés/magatartásbeli zavarok kezelése.

Jelentkezni a np@murmo.hu email címen lehet.

< Vissza a kezdőoldalra

Aktuális terápiás csoportjaink

Támogatás igénylése