Hogyan dolgoznak szakembereink


Vizsgálatok menete

A gyermekekkel folytatott diagnosztikai-, az állapotfelmérés szakaszában a pszichológus vagy pszichiáter szakember találkozik elsőként a szülővel vagy a családdal. Szükség esetén neuropszichológus is megvizsgálja a gyermeket. Amennyiben felmerül, hogy szükséges gyógypedagógus vagy logopédus szakvéleménye is, a Napraforgóház szakembereit vonjuk be a team-munkába, amennyiben gyógypedagógusunknak nincsen szabad kapacitása.

Amennyiben a bejelentkező levél alapján nem egyértelmű hogyan induljunk el, abban az esetben tájékozódó beszélgetéssel indul a vizsgálat. Ez legtöbbször egy szakemberrel, de olykor két szakemberrel történik. Utóbbi esetben a beszélgetés párhuzamosan, külön szakemberrel zajlik a fiatallal és a szülőkkel/gondozókkal. A tájékozódó beszélgetésről, annak eredményéről rövid írásos összefoglaló készül javaslattal, melyet a szülő/gondviselő megkap.

A serdülőkkel való munka különbözik a gyermekterápiáktól. Ilyenkor a klinikai szakember gyakran csak a serdülővel dolgozik, és közös szülő konzultációkon a serdülő jelenlétében kommunikál a szülőkkel. Az első interjú ilyen esetben a serdülő és a szülők együttes részvételével, vagy - igény esetén, a szülők támogatása mellett - csak a serdülővel zajlik.

Amennyiben szükség van rá, az első alkalom előtt anamnézis lapot küldünk, melyet kitöltve, e-mail útján várunk vissza. Amennyiben vannak korábbi vizsgálati papírok, kérjük, hogy azokat feltétlenül hozzák magukkal! A differenciáldiagnosztikai szakasz után (mely többnyire 3-5 alkalom az első beszélgetés után) eldől, hogy milyen terápiát javasolunk a gyermeknek. Erről visszajelzést, igény szerint írásos véleményt is kapnak.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy diagnosztikai időpontjaink délelőtt vannak.

A lelki munkára vállalkozók a murmomail@murmo.hu címen jelentkezhetnek. A legkorábbi időpontot felajánlani tudó szakember, vagy a leveleket kezelő kollégnánk 5 munkanapon belül felveszi velük a kapcsolatot.

Iskolaérettségi vizsgálat

Kognitív, részképesség, illetve iskolaérettségi vizsgálatot a szülő vagy a gyermekkel dolgozó óvodapedagógus vagy pedagógus kérésére végezhet el az erre kijelölt intézmény, azaz a gyermek lakhelye szerinti illetékes Pedagógiai Szakszolgálat. A vizsgálatot követően szintén a Szakszolgálat készíti el a hivatalos véleményt, melyben megfogalmazza javaslatát, eltérő tanulási képességekről állít ki hivatalon papírt, vagy javasolja az iskolakezdés halasztását.

A velünk terápiás kapcsolatban lévő családok számára a következő segítséget tudjuk nyújtani: neuropszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálati módszerekkel a kognitív képességek felmérését végezzük el. A vizsgálat eredményeitől függően javasoljuk területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat elkeresését, illetve kognitív képességek fejlesztőterápiáját, amennyiben a kognitív (megismerő) képességek szívonalában az életkori átlaghoz képest elmaradást tapasztalunk.

A Murmóban elérhető vizsgálatok óvodás és iskoláskorú gyermekek számára:

  • Mozgásállapot felmérése
  • Kognitív képességprofil, intelligencia struktúra felmérése
  • Tanulási képességek vizsgálata (olvasás, írás, matematika)
  • Figyelmi képességek vizsgálata
  • Beszéd- és nyelvi fejlődés felmérése

Neuropszichologiai kivizsgálás 

Neuropszichológiai szempontú első interjúval indul a kivizsgálás. A neuropszichológiai első interjú egy 45-50 perces beszélgetés a szülőpárral vagy felnőtt esetén a pácienssel. Ezen alkalommal az előzmények (korábbi orvosi, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok és terápiák) összegzése történik az aktuális neuropszichológiai és pszichológiai probléma tükrében. Ezen első konzultáció célja az is, hogy a kivizsgálás szükséges lépéseit fel tudja állítani a szakember. Ezen alkalom végén ezt meg is beszéljük.
Az első interjút követően egyenként 45-90 perces vizsgálati alkalmak következnek (1-4 alkalom). Az alkalmak száma a páciens életkorától, a tünetektől és az előzményektől függ.

A kivizsgálás végén írásos összefoglaló szakvéleményt kap a páciens a kivizsgálás eredményeiről. A kivizsgálás részét képezi az esetleges további telefonos és személyes konzultáció a pácienssel vizsgálatot vagy terápiás munkát végző más társ szakemberekkel.

Előfordulhat az is, hogy az első interjú végén tanácsokat fogalmaz meg a szakember, és a kognitív képességek kivizsgálásnak nem, vagy időben csak később látja szükségességét. Ilyen esetekben is készül írásos rövid összefoglaló, javaslattétel a szükséges egyéb vizsgálatok ill. terápiák megnevezésével.

Neuropszichológiai vizsgálatra az np@murmo.hu címen jelentkezhetnek. 

Autizmus kivizsgálás 

Autizmus esetén 4 szegmensből és a pedagógiai véleményből adódik össze a komplex kivizsgálás az alábbiak szerint:

  1. Neuropszichológia (2-3 alkalom)
  2. Klinikai szakpszichológia (3-4 alkalom)
  3. Gyermek- és ifjúságpszichiáter (3-4 alkalom) 
  4. Csoportos megfigyelés (2 alkalom) - szükség esetén, leggyakrabban 10 éves korig
  5. Iskolai és korábbi vélemények bekérése

A fentebb leírt folyamattól az egyéni igények, hozott problémák szintje, családi összetétel, krízishelyzetek okán eltérünk.

1 vizsgálati alkalom 50-70 perces, kivéve az első interjút, ami akár 90 perces is lehet. 18 év felettiek esetében a szülővel felvett interjú akár 180 percet is igénybe vehet.

Az autizmus vizsgálathoz az Autizmus Alapítvány kérdőívét és az ADI-R, ADOS teszteket használjuk. 

Akik bent vannak már a rendszerben, és volt korábban már részletes kognitív vizsgálatuk és/vagy klinikai szakpszichológiai differenciáldiagnosztikai vizsgálatuk az elmúlt 1 tanévben, azoknak csak a gyógypedagógiai, pedagógiai véleményt kell beszerezniük.

Gyerekkori videó segítheti a munkát. Szükség esetén videóra vesszük az alkalmat. Ehhez a szülőtől írásos beleegyezés szükséges, a videó kezelésének, felhasználásának pontos körülhatárolásával.

Autizmus kivizsgálásra az autizmus@murmo.hu címen jelentkezhetnek. 

Vélemények

A vizsgálat eredményéről írásos, komplex vélemény születik valamennyi résztvevő szegmens eredményeinek összefoglalásával. Az eredmény kiadásának időpontja: minden szükséges dokumentum rendelkezésre állása esetén legkésőbb az utolsó vizsgálati alkalomtól számított 2 héten belül.

A véleményt nyomtatott, aláírt és lepecsételt formában készítjük el, személyesen, konzultációt követően adjuk át a szülőknek. Papír-formátumú átadás esetén egy “átvett-szignált” példány a szakembernél marad. Kérésre az aláírt, beszkennelt vélemény e-mailben is megküldhető a szülőnek, gondviselőnek.

Team-munka és titoktartás

Rendelőnkben fontosnak tartjuk a team-munkát, ami alapvetően határozza meg szemléletmódunkat. A különböző szakterületek képviselői egy-egy probléma kapcsán más-más szemponttal teszik teljessé a gondolkodást. Ezért elengedhetetlen, hogy az együttműködő szakemberek egymással szoros munkakapcsolatban álljanak, rendszeresen konzultálva a hozzájuk forduló érdekében. A MURMÓ-ban ezért kiterjesztett titoktartással dolgozunk, ami lehetővé teszi a teamen belüli szabad információáramlást.

Leggyakrabban alkalmazott munkaformáink:

Szülőkonzultáció

A szülővel való beszélgetés a gyermek és esetleges a család problémáiról anélkül, hogy a gyermeket terápiába vagy vizsgálati helyzetbe hoznánk. Nevelési problémákban, bizonytalan helyzetekben, esetleges szülői elakadás esetén próbálunk segíteni, tanácsot adni.

Szülővezetés

A gyermekkel folytatott terápia ideje alatt néhány alkalommal lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő feltehesse kérdéseit és visszajelzést kaphasson a gyermekkel folytatott munkáról.

Gyermek-pszichodiagnosztika

A teljes körű diagnosztika minimum 5 alkalmat vesz igénybe, annak megfelelően, hogy az első interjú 1-2 alkalma során hogyan körvonalazódott a problémás helyzet és az előzmények. Az állapotfelmérés során megismerkedünk a gyermekkel, serdülővel és pszichológiai vizsgálatokat végzünk. A folyamat végén eldöntjük, hogy javasolt-e terápia, és milyen formában.
A diagnosztikai folyamat részét képezheti egy csoportos alkalom is, amelyen két szakember vesz részt a gyermekeken kívül. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermeket vagy serdülőt csoportos helyzetben is megismerhessük. Diagnosztikus csoportot havi egy alkalommal tartunk korosztályos bontásban.

Gyermek- és serdülő terápia

Amennyiben javasolt a terápia, úgy az életkornak megfelelő eszközöket és módszereket kiválasztva keressük meg a gyermekhez, serdülőhöz vezető utat és a problémás helyzetből való kiutat. Kisgyerekeknél leginkább a játék dominál, míg serdülőknél a beszélgetések is előtérbe kerülnek.

Felnőtt-pszichodiagnosztika

Azon felnőttek számára szóló szolgáltatás, akik valamilyen nehézséggel, problémával találják szembe magukat, úgy érzik, elakadtak egy élethelyzetben. A pszichodiagnosztika során első interjúra és különféle pszichológiai tesztek felvételére kerül sor, melyek segítségével közösen megállapodhatunk abban, hogy van-e szükség valamilyen terápiára a probléma megoldásához.

Felnőtt terápia

Egyéntől és problémától függően kognitív viselkedésterápiát illetve pszichoanalitikusan orientált terápiát alkalmazunk. Bizonyos problémák esetében (pl.: függőséggel kapcsolatos betegségek, evészavar, párkapcsolati problémák) elkerülhetetlen a családtagok bevonása, így tanácsadás jelleggel fogadunk hozzátartozókat, párokat és családokat is.

Családterápia

Az egyén problémái, pszichés nehézségei gyakran jobban érthetőek és könnyebben kezelhetőek akkor, ha családjának tagjaival együtt vesz részt terápiában, így a család struktúrája, belső viszonyai, interakcióik, kommunikációs mintázataik felismerhetővé, és ha kell, alakíthatóvá válnak. A terapeuták a család erőforrásaira építve aktívan segítenek a szükséges változások elérésében, hogy megteremtődjön a családi egyensúly, elmaradjanak a működésképtelen mintázatok, és új, a lelki egészséget erősítő viszonyulások, viselkedésmódok alakuljanak ki.

Tanácsadás

Bizonyos élethelyzetekben történő elakadás esetén nincs szükség hosszú távú terápiára, elegendő ha a pszichológiai értelemben egészséges személy segítséget kap döntési képességének megerősítésében, életszerepeinek felismerésében és jó működtetésében, a változások kezelésében, a krízisek vagy problémahelyzetek hatékony megoldásában, illetve a benne lévő feszültség csillapításában. Tanácsadás javasolt bizonyos krízishelyzetekben, családi vagy párkapcsolati problémák, életvezetési elakadás, munkahelyi és pályaválasztási nehézségek esetén, vagy rehabilitációs időszakban. A tanácsadó segítséget nyújthat egyéneknek vagy csoportoknak egyaránt.

Neuropszichológiai diagnosztika

A klinikai neuropszichológia a neurológiával szoros együttműködésben a kognitív, azaz megismerő funkciók (észlelés, figyelem, végrehajtó funkciók, emlékezet, nyelv, írás, olvasás, számolás) veleszületett vagy szerzett zavarainak vizsgálatával és terápiájával foglakozik. Rendelésünkön 6 hónapostól 18 éves életkorú gyermekekkel és családjaikkal dolgozunk.

Terápiás eszköztárunkról itt informálódhatTerápiás eszköztárunk

< Vissza a kezdőoldalra

Aktuális terápiás csoportjaink

Támogatás igénylése