Ritmus, gondolkodás, mozgás – Ronnie Gardiner Módszer (RGM) a Murmóban

Ritmus, gondolkodás, mozgás – Ronnie Gardiner Módszer (RGM) a Murmóban

Ritmus, gondolkodás, mozgás – Ronnie Gardiner Módszer (RGM) a Murmóban

Kovács Petra komplex művészetterapeuta, zeneterapeuta és RGM mester terapeuta, aki  a terápiában főleg a zene eszközével dolgozik, és ebből kifolyólag olyan módszerek érdeklik, amelyek a zenét használják terápiás eszközként. Így keltette fel az érdeklődését a Ronnie Gardiner Módszer (RGM), amivel már 4 éve dolgozik, és mint az RGM hazai meghonosítója, kiképző terapeutaként adja át a módszert.

RGM-ről részletesebben

A Ronnie Gardiner módszer (RGM) egy innovatív ritmus- és zenei alapú neurológiai rehabilitációs beavatkozás.

Az RGM multiszenzoros bemeneteket (vizuális, audio, kinetikus és taktilis) használ a neuroplasztikus idegrendszeri folyamatok stimulálására a zene energiái segítségével. Célja, hogy stimulálja a kognitív és motoros funkciókat (pl. memória, koncentráció, végrehajtó funkciók, koordináció, egyensúly és motoros készségek), de emellett segítheti a testtudatosság, az önértékelés és a szociális képességek fejlődését

Az RGM-et alkalmazzák például a stroke rehabilitáció, demencia, ADHD, az autizmus, a tanulási zavarok kezelésében, de ezek mellett hasznos eszköz az általános iskolai környezetben vagy az egészséges öregedés esetében is.
Forrás: Pohl, Petra 2018

A Ronnie Gardiner Módszer egy multiszenzoros terápiás és fejlesztő módszer, amely a ritmus és a zene segítségével stimulálja az idegrendszert, tréningezi az idegpályákat. A módszer lényege, hogy egyszerre használ auditív, verbális, vizuális, taktilis és mozgásos ingereket. Fejleszti a motoros és kognitív képességeket, a memóriát és a koncentrációt.

„Számomra izgalmas része a módszernek, hogy a zene fizikai, érzelmi, kognitív hatásait és kreatív lehetőségeit egyesíti.”

Az RGM-mel dolgozhatnak pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, a módszer eszköztárát a saját munkaterületükben felhasználva. Petra, mint terapeuta, a módszert egy terápiás térben alkalmazza, tehát nem csak a fejlesztő, hanem a dinamikai és érzelmi vetületét is kihasználja. A terápiás szemléletben tehát nem csak a testtel történik a foglalkozás, hanem az egyén problémamegküzdő képességével is foglalkoznak.

„Olyan működést próbálunk elérni, ami az elakadást meghaladja. Tehát van egy olyan problémája a kliensnek, ami akadályozza őt a saját maga számára teljes életben, akár egy iskolai elvárás vagy akár egy családi működés keretében, az ő saját szerepének betöltésében.”

Petra szerint az RGM terápiában egy jelen idejű élményt ad az egyén működési stratégiáiról, arról, hogy mi zökkenti ki őt a működési folyamatból, hogy hogyan reagál a megakadásokra, hogyan próbál megküzdeni a feladatokkal. Ezek az élmények önismeretet adnak neki, és ezáltal segítik az erősségekre való építést, és a gyengeségek fejlesztését.

„Ez egy folyamatnak a része. Először megérkezik, biztonságban érzi magát. Utána megengedi magának úgy a tapasztalatok tudatos átélését és az érzelmei megértését, ahogy csak itt, a terápiás térben lehetséges. És akkor azt látom, hogy ő ezekkel a tapasztalatokkal ki tud lépni a saját mindennapi életébe, és visszahoz olyan élményeket, amelyeket el kezdett uralni, amikről módja volt dönteni.”

Találkozás az RGM-mel

Az a Ronnie Gardiner Módszerrel kapcsolatos bemutatók alaposabb betekintést nyújthatnak az érdeklődőknek, akik a saját élményeiken, tapasztalataikon keresztül ismerhetik meg a módszert magát. Az itthoni eseményekkel kapcsolatban érdemes követni a Ronnie Gardiner Method Hungary oldalát.

Az RGM-et lehet csoportban és egyénileg is használni, mindkét esetnek meg van a maga előnye. Zenei háttér vagy biztonság nélkül is lehet ebben a módszerben dolgozni, mivel ez egy zenére épülő egyszerű módszertan, ami a zene hatásait aknázza ki. A módszer előnye, hogy a nagyon egyszerű feladatoktól a nagyon komplex feladatokig lehet haladni, így az egyénre célzott terápiás tervet lehet készíteni, hiszen nagyon sok féleképpen és nagyon sok féle terápiás cél mellett lehet alkalmazni.

Például egy tanulási képességekre fókuszáló („disz” prevenció) csoportban fókusz van a tempótartáson (figyelés a zene lüktetésére), a memória, az olvasás, a finommotorika (rajzolós feladatok) fejlesztésére. Serkentve van a csoportban előálló „zavart” térben a figyelem megtartása, az arra való visszatalálás. Petra pihenést is tanít a csoportnak, azt, hogy felismerjék és tudatosítsák, hogy az erős koncentrációnak milyen testi élményei vannak, és hogy nekik mire van szükségük a pihenésre (mozgás vagy kidőlés). A feladatok komplexitását lehet növelni, lehet rájuk variációkat kitalálni, és mivel a szabályok folyamatosan átalakulnak, ezekkel így állandóan munkavégzés van.

RGM tehát alapvetően egy neurológiai fejlesztő módszer, de terápiásan többet ad annál, hiszen fejleszti az önismeretet, segít az elakadások meglépésében, a problémákkal való megküzdésben, és a terápiás térben olyan tapasztalatokat, eszközt nyújt, amik segítségével az egyén kontrollt szerez az élete fölött.

Zsoldos Rebeka a Pro Juventa Alapítvány önkéntese beszélgetett Kovács Petrával.

Járványügyi működési kereteink